Wstęp

My App Michał Machniak NIP 6392006399, REGON 243585044 (dalej My App), wydawca aplikacji Moja Gazetka, szanuje prawo swoich Użytkowników do prywatności. W związku z tym nie pobiera żadnych danych poufnych lub osobowych swoich użytkowników. Dba o wszelkie dane swoich użytkowników i dokłada wszelkich starań, by owe dane przechowywane i przetwarzane były w sposób bezpieczny i spójny. Zbierane dane pomagają My App w rozwiązywania problemów technicznych, a także w dostosowywaniu aplikacji do oczekiwań Użytkowników.

Aplikacja Moja Gazetka nie pobiera, ani nie przysyła żadnych danych osobowych użytkownika, a wyłącznie dane nie posiadające takiego charakteru, tj. dane statystyczne, demograficzne oraz dotyczące użytkowania aplikacji Moja Gazetka.

Poprzez korzystanie z aplikacji Moja Gazetka, Użytkownik oświadcza, że akceptuje zasady zawarte w niniejszym dokumencie.

Dane zbierane automatycznie

Podczas korzystania przez Użytkownika z aplikacji Moja Gazetka automatycznie zbierane są dane demograficzne, statystyczne oraz odnoszące się do sposobu użytkowania aplikacji. Dane te używane są m.in. w celach statystycznych i informacyjnych. Służą m.in. do poprawy funkcjonowania aplikacji, dostosowywania aplikacji do oczekiwań użytkowników lub sporządzenia danych statystycznych i rozliczeniowych. Dane te mają charakter anonimowy, nie są danymi osobowymi – nie umożliwiają identyfikacji osoby Użytkownika.

My App w aplikacji Moja Gazetka korzysta z systemów monitorowania błędów. W związku z tym (w razie wystąpienia błędu), My App może automatycznie zbierać informacje dotyczące błędu aplikacji. Zbierane mogą być również informacje przydatne w diagnozowaniu danego problemu, tj. stan urządzenia użytkownika (w momencie wystąpienia błędu), dane identyfikacyjne urządzenia użytkownika, lokalizacja użytkownika (w momencie wystąpienia błędu). Dane te również nie mają charakteru danych osobowych.

Kod Cluify

W Aplikacji zainstalowany jest kod Cluify SDK. Kod SDK w sposób anonimowy zbiera dane użytkownika o rodzaju użytkowanego urządzenia (telefonu), lokalizacji telefonu w określonym czasie.

Posiadaczem i administratorem danych zbieranych przez kod Cluify SDK jest Datarino sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Gwiaździsta 62, 53-413, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, pod numerem KRS: 0000466917, NIP 8943047054, REGON 022170104, kapitał zakładowy 315.800,00 zł,

W żadnym przypadku kod Cluify SDK nie zbiera danych umożliwiających identyfikację użytkownika takich jak nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy itp.

Kod Cluify SDK pobiera ponadto numer Google Advertising ID. Numer Google Advertising ID nie daje możliwości ustalenia personaliów użytkownika i może być w dowolnej chwili zmieniany przez użytkownika urządzenia. Możliwe jest także zablokowanie numeru Google Advertising ID przez użytkownika.

Dane będą wykorzystywane przez administratora w celach badawczych i statystycznych. Dane będą pobierane przez administratora bieżąco i przetwarzane na serwerach administratora z zachowaniem zasad ochrony przewidzianych dla danych osobowych. Podmiotom trzecim będą udostępniane jedynie zbiorcze dane o charakterze statystycznym. Datarino nie będzie podejmować jakichkolwiek działań, które miałyby prowadzić do naruszenia anonimowego charakteru zbieranych danych.

Postanowienia końcowe

My App oświadcza, że zastosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

My App zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki prywatności poprzez opublikowanej nowej Polityki prywatności.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności Użytkownik proszony jest o kontakt pod adresem mojagazetka@mojagazetka.com.