1. Strona główna
  2. Karty lojalnościowe i warunki

Funkcjonalność Kart Lojalnościowych

warunki świadczenia usługi

  1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Moja Gazetka Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Starowiejskiej 84a, 47-400, NIP: 6392024405, REGON: 521107973, KRS: 0000949592.

  2. Dane osobowe Użytkownika używane w toku obsługi kart lojalnościowych Użytkownika (adres e-mail) przetwarzane są w celu obsługi kart lojalnościowych i kojarzenia ich numeru z Użytkownikiem. Użytkownik ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych a także prawo wyrażenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

  3. Dokonując zalogowania się w aplikacji przy korzystaniu z funkcjonalności kart lojalnościowych Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w wyżej wymienionych celach.

  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana poprzez zalogowanie się Użytkownika przy korzystaniu z funkcjonalności kart lojalnościowych jest zezwoleniem na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych informacji przez Administratora również w celach marketingowych oraz statystycznych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 – tekst jednolity) oraz zgodą na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

  5. Poprzez zalogowanie się Użytkownika przy korzystaniu z funkcjonalności kart lojalnościowych Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do skorzystania z funkcjonalności obsługi kart lojalnościowych.

  6. Dane osobowe nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim.